Bursa Tarihi Düğün Mekanları

Geçmiş ve gelecek bir bütündür. Bursa tarihi düğün mekanları geçmişin izini taşır ve geçmişi simgeler. Düğün, nişan ve kına gibi olaylar da geleceği temsil eder. Saraylar, köşkler, konaklar ve kasırlar tarihi mekanlar olarak yerlerini alırlar.